Připravujeme

Sluníčko jako čtvereček

Připravovaný dokumentární film Rudolfa Šmída se bude primárně zajímat o ryze český vizuální symbol ženského lůna, který se stal během století nejen součástí každodenního života snad každého Čecha/Češky, ale zároveň sehrál svoji významnou roli i v těch nejvyšších patrech české kultury (Milan Kundera, Egon Bondy, Jidřich Štýrský, Svěrák/Smoljak a další). Na základě svého dvacetiletého výzkumu tohoto fenoménu si autor klade za cíl blížeji seznámit s původem, vývojem a významem tohoto symbolu diváka českého i zahraničního.

Ako som sa stala partizánkou

Ako som sa stala partizánkou je pátráním po identitě osobní i identitě romského etnika skrz dějiny druhé světové války.

Romská režisérka Vera Lacková odhaluje na pozadí vlastní rodinné historie pohnuté osudy pěti romských partyzánů. Prostřednictvím rozhovorů s potomky, pamětníky, či pátráním v archivech boří zažitou představu o Romech jako pouhých obětech nacismu a poukazuje na Romy, kteří svými skutky a činy přerostli dějiny minoritního etnika a zaslouženě se dostali do kontextu dějin evropských. Vera při svém pátrání naráží na zakořeněné předsudky, lhostejnost a nenávist vůči romské komunitě ve vzpomínkách zmíněných pamětníků i v průběhu samotného hledání. Historickou nespravedlnost a křivdu vůči svému etniku a vlastní rodině se pokusí symbolicky napravit stavbou pomníku v místech, kde byla vyvražděna rodina jejího pradědečka.

 

Připravovaný film Very Lackové 'Ako som sa stala partyzánkou' byl vybrán na workshop Ex Oriente Film 2019. Ex Oriente Film se zaměřuje na vývoj autorských dokumentů ze střední a východní Evropy. 

CZ    EN