1997

Do života

Tandem Koutecký - Slušný vás zve do prostředí, do něhož byste možná sami neměli odvahu vkročit - do světa plného radosti i bolesti, úzkosti i úlevy. Film sleduje dění na špičkovém pracovišti v tzv. Zemské nemocnici v Praze, které se zabývá porody a následnou péčí o zvláště kritické případy nedonošených dětí.

Režie: Pavel Koutecký
Kamera: Stano Slušný
Hudba: Jan Burian
Zvuk: Michal Houdek
Střih: Jan Petras
Dramaturgie: Jan Burian
Stopáž: 58 min
Rok výroby: 1997

© ČT

 

Řekni mi něco o sobě - Milan - Zrání zla

Dokument byl natáčen v letech 1989 až 1995. Šest let sledovali filmaři příběh chlapce, který téměř nepoznal, co je to život na svobodě - žil buď v dětském domově nebo v kriminále. Nikde láska, nikde naděje. To nemůže zůstat bez následků.

Film vznikl za finanční podpory Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Režie, scénář: Helena Třeštíková
Kamera: Martin Kubala, Libor Brůha
Střih: Jan Petras, Martin Steklý
Stopáž: 38 min
Rok výroby: 1997

© Krátký Film Praha a.s., Nadace Film & Sociologie, Helena Třeštíková

Zrozeni sobě rovni

Legenda liberální ekonomie, vzor nejvýznamnějších českých ekonomů, nositel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman navštívil v dubnu 1997 Prahu.

Režie: Milan Peer
Stopáž: 24 min
Rok výroby: 1997

© Liberální Institut

Po letech II.

Unikátní hodinový dokument shrnuje několikaletou práci filmového štábu, který od roku 1990 natáčí čtyři osobnosti, které se náhle objevily na politické scéně v listopadu 1989 - Martina Mejstříka, Michaela Kocába, Jana Rumla a Kryštofa Rímského.

Děkujeme za pomoc a spolupráci při realizaci filmu společnosti Barrandov Studio a.s. Filmové laboratoře a Nadaci Heinricha Bölla.

Film vznikl za finančního přispění Rady státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Režie: Pavel Koutecký
Stopáž: 58 min
Rok výroby: 1997

© Nadace F&S

Montenegro, země na okraji Evropy

Montenegro - tak nazývali Černou Horu benátčané. Dokumentární film vypráví o přírodních a společenských kontrastech této země, nejmenší z bývalých jugoslávských republik.

Za pomoc při realizaci filmu děkujeme společnosti National tourist organisation of Montenegro, Escaddo Tour.

Režie: Petr Slavík
Stopáž: 55 min
Rok výroby: 1997

© ČT

Krása nových strojů

Dokument je především o lidech, kteří mají rádi osobní počítače. Nové technologie jsou pro výtvarníky jen skříňky s perfektním designem. Pro pamětníky je zajímavý jejich rychlý vývoj, který prodělaly za posledních 40 let od sálových počítačů k osobním. Pro správce šrotiště je vysloužilá technika pouze recyklovatelnou surovinou. A na základních školách již vyrůstá nová generace, pro kterou budou počítačové technologie stejnou samozřejmostí jako pro nás telefon a televize. Když se tito různorodí lidé sejdou v jednom filmu, zjistíme, že o chladných strojích mluví s nadšením v hlase.

Děkujeme společnosti VISUAL CONNECTION za umožnění střihu filmu na systému AVID MC8000.

Režie: L. P. Fish
Stopáž: 53 min
Rok výroby: 1997

© ČT

The Beauty of the New Machines

A documentary about people who love personal computers. For artists, the new technology is no more than a cabinet with a perfect design. For eyewitnesses, what is interesting is the rapid development of technology over the past 40 years, from hall computers to personal computers. For the manager of a scrap-yard, redundant technology is no more than recyclable raw material. And at elementary schools, a new generation is growing up for whom computer technology is as much a matter of course as the telephone and television are for us. When these diverse people come together in one film, we discover that they speak with enthusiasm about lifeless machines.

Director: L. P. Fish
Runnig time: 53 min
Year of production: 1997

© Czech television

Hovory o lékařské etice

Dokumentární esej zamýšlející se nad pojmem lékařská etika.

Co všechno se pod pojmem lékařská etika vlastně skrývá? Vztah lékař a pacient. Pojem spravedlnosti, otázka peněz v medicíně. Má každý právo na jakýkoliv existující lék či zákrok bez ohledu na jeho cenu? Euthanasie, resp. asistované suicidium. Umělé početí in vivo a in vitro. Potrat. Transplantace - dárcovství, obchod s lidskými orgány, atd.?

Žádný z těchto problémů se film nepokouší s konečnou platností rozřešit, ale přehledně klade vedle sebe pro a proti tak, aby divák měl prostor hledat si odpověď sám.

Děkujeme za spolupráci a finanční podporu Ministerstvu zdravotnictví a občanskému sdružení SOCIETA.

Režie: Petr Slavík
Stopáž: 54 min
Rok výroby: 1997

© ČT

CZ    EN