2009

Romský král

Fascinující proměny osudů Romů v chudých osadách na Slovensku

Mezi hlavní témata patří integrace do majoritní společnosti, rasismus, lichva, nezaměstnanost, populační exploze, emigrace do Anglie, vliv moderních křesťanských církví. Vše je vzájemně propojeno v působivý celek zejména díky hlavnímu protagonistovi filmu – Gejzovi Horváthovi a jeho rozvětvené rodině.

Dokumentární film 'Romský král' volně navazuje na film 'Stěhování osady' režiséra Poltikovice z roku 1992. Oba filmy vznikly ve společnosti Film & Sociologie

Režie, scénář: Viliam Poltikovič
Kamera: Richard Špůr
Zvuk: Miroslav Šimčík, Jan Štorek
Střih: Štěpán Nepraš
Dramaturgie: Hana Jemelíková, Martin Štoll
Stopáž 57 min
Rok výroby: 2009
   
Film ke zhlédnutí  
 
© Film&Sociologie, Česká televize 
 

Krátká dlouhá cesta

V dubnu 1945 byl Vojtech Gál zavražděn na cestě ze Sachsenhausenu do Schwerinu. V dubnu 2008 vykročil po stejné trase jeho syn Fedor ve snaze najít hrob svého táty, kterého nikdy nepoznal. Při svém pátrání nachází pamětníky a svědky, od nichž se dovídá, jak žili Židé ve slovenských obcích před válkou, z čeho vyrůstal slovenský nacionalismus a antisemitismus, jak sousedé a přátelé židovských rodin prožívali odsuny slovenských Židů a arizaci jejich majetku. Hovoří i s lidmi, kteří žili v sousedství koncentračního tábora Sachsenhausen, a zachycuje vzpomínky očitých svědků z vesnic, jimiž vedly desítky kilometrů dlouhé pochody smrti. Fedor Gál se na cestu nevydal sám - vzal s sebou kamarády, spolutvůrce filmu a souputníky na cestě. Nerozuměli všemu, co je na cestě potkalo. Nechápali některé z lidí, s nimiž hovořili. Ale ani na vteřinu je nenapadlo, že putují bez cíle a beze smyslu. Fedorův táta žil pouhých 35 let. Jeho poslední cesta však byla dlouhá, přestože trvala jenom pár dnů. Cesta tvůrců filmu 'Krátká dlouhá cesta' trvala dlouho. Vrátili se z ní jiní, než byli předtím.

Film vznikl za finanční podpory Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Režie: Martin Hanzlíček
Scénář: Fedor Gál, Martin Hanzlíček
Kamera: Richard Krivda
Zvuk: Václav Vondráček
Střih: David Vojta
Hudba: Marian Varga
Dramaturgie: Jiří Gold
Stopáž: 82 min
Rok výroby: 2009
   
Film ke zhlédnutí  

www.kratkadlouhacesta.cz

© Fedor Gál, Film & Sociologie

 

Včely letěly krásně

Příběh Fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově

Rekonstrukce fotografického Ateliéru Seidel v Českém Krumlově a znovuobjevení unikátní sbírky téměř sto čtyřiceti tisíc historických fotografií se stává nejen podnětem k vyprávění pohnutého životního příběhu dvou fotografů – otce a syna, ale vede také k oživení česko – německého dialogu, ke zpřítomnění dávných životů a zaniklé kultury. Přivádí k obecnému zamyšlení nad fotografií, která tu není jen historickým svědectvím, ale i prostředkem prožívání a vzpomínání.

Film vznikl za finanční podpory Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, Česko-německého fondu budoucnosti a Českokrumlovského rozvojového fondu.

Režie: Karel Čtveráček
Kamera: Karel Čtveráček, Jan Horáček, Jakub Šimůnek
Zvuk: Jakub Jurásek
Střih: Šárka Sklenářová
Dramaturgie: Hana Jemelíková, Hana Stibralová
Hudba: Ivan Acher
Stopáž: 70 min
Rok výroby: 2009
   
Film ke zhlédnutí
www.vcelyletelykrasne.cz  

 

© Film & Sociologie, Česká televize

Vlasta Fleischmannov
 

Holky z fildy

Čtyři rebelky po dvaceti letech

Film 'Holky z fildy'  je film o generaci žen, které se ocitly ve stejném čase na stejném místě a společně prožily zlomovou historickou událost – listopadovou revoluci, která je určitým způsobem nastartovala či proměnila. I když se po studentské stávce jejich cesty rozešly, dodnes je spojuje nasazení, s nímž realizují věci, ve které věří.

Jana z pozice poslankyně Evropského parlamentu vášnivě usiluje o záchranu světa. Alena píše jednu knihu za druhou, hledajíc v minulosti inspirativní odkaz pro současnost. Alice, úspěšná podnikatelka, naplňuje svůj sen z dětství o velké rodině včetně adoptované romské dcery. Pavla se naplno věnuje hudební kariéře a hledání sebe samé. Zároveň se všechny snaží vyvážit profesionální či osobní seberealizaci a rodinný život, na pozadí partnerských dramat, rozvodů a nových lásek.   

Režie: Nataša Dudinski, Taťána Marková
Kamera: Nataša Dudinski, Dalibor Fencl, Eugen Kukla, Prokop Souček
Zvuk: Petr Stýblo
Střih: Jan Petras
Dramaturgie: Hana Jemelíková
Hudba: Peter Binder, Pavla Milcová
Stopáž: 70 min
Rok výroby: 2009
   
Film ke zhlédnutí   

'Holky z fildy' na Facebooku

 

© Film&Sociologie, Česká televize, Nataša Dudinski

CZ    EN