Cenu Pavla Kouteckého získala Klára Řezníčková za dokument Trojmezí

O Cenu Pavla Kouteckého se ucházeli letos tvůrci devadesáti dokumentů, získala ji režisérka Klára Řezníčková s filmem Trojmezí. Ve filmu zachycuje nejvýchodnější oblast České republiky ležící na hranicích s Polskem a Slovenskem, kde právě hranice ovlivnila zásadním způsobem nejen historický vývoj této oblasti, ale také osudy místních lidí. Klára Řezníčková za Trojmezí převzala na slavnostním večeru u příležitosti vyhlášení Ceny Pavla Kouteckého v Divadle Archa kromě sošky od sklářského výtvarníka Reného Roubíčka také cenu sto tisíc korun.

V rámci slavnostního večera vyhlášení Ceny Pavla Kouteckého byl promítnut film z filmového archivu Pavla Kouteckého Amici, tanec s přáteli o londýnské taneční skupině sdružující mentálně a tělesně postižené a takzvaně normální. Na filmu s Pavlem Kouteckým spolupracoval také zakladatel, vedoucí a hlavní choreograf Amici Wolfgang Stange,  jenž film na slavnostním vyhlášení Ceny Pavla Kouteckého v Divadle Archa osobně
uvedl.

 

 

 

 

                            6. ročník Ceny Pavla Kouteckého